Call us: 0834957959
LINE: -

- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.0A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V-1A
- ใช้งานได้ 2 แบบ (ไร้สาย,ใช้สาย)
- เลือกใช้งานได้ สะดวกมากขึ้น
- มีสายชาร์จให้ภายในกล่อง
- ขนาด(cm) 7.3*14*1.5 (กว้าง*สูง*หนา)

- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.0A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V-1A
- ไฟแสดงสถานะ เมื่อเสียบสายชาร์จ และวางโทรศัพท์มือถือบนแท่นชาร์จ
- บางเบา พกพาสะดวก
- มีสายชาร์จให้ภายในกล่อง