Call us:
02-1856336

โทรศัพท์มือถือ VIVO รุ่น V29 ความจุ 12+256GB

yes ราคาขายหน้าร้าน 13,999.-

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

- บริษัทไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี
- กรณีสินค้าชำรุด หรือทำงานาผิดปกติ สามารถส่งเคลมโดยตรงที่ศูนย์  VIVO ทั่วประเทศ