ENERGY PREMIUM
EVERYDAY GADGET
FOR YOUR LIFE STYLES

ENERGY PREMIUM
DAILY GADGET
FOR YOUR LIFE STYLES

1
1

BLUE

/ 4 Port

GREEN

/ 4 Port

PINK

/ 4 Port

NEW PRODUCT

4 PORT USB / SMART ADAPTER

เอาใจครอบครัวชาวดิจิตอลทั้งหลายด้วย Smart Adapter รุ่น EP-HA401 ที่ชาร์จไฟได้ทั้งแรงและเร็ว แถมยังสามารถชาร์จได้ 4 เครื่องพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็น Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยจะแชร์ชาร์จได้สูงสุด 4Ah เมื่อชาร์จพร้อมกัน สะดวกและประหยัดเพราะไม่ต้องมีหัวชาร์จหลายอัน Smart Adapter ตอบโจทย์ทุกครอบครัวยุคดิจิตอล

MORE INFO